Loading

Poslovni prostor - TPC Aerodrom


Poslovni objekat TPC Aerodrom


  • Planirana su 3 lokala na prizemlju sa galerijom i 8 lokala na prvom spratu.

  • Spratna visina prizemlja je 3,40m, galerije takođe 3,40m, a prvog sprata 4,00m.TPC Aerodrom

Poslovni objekat

Poslovni objekat TPC Aerodrom Poslovni objekat TPC Aerodrom
LOKAL 1 U PRIZEMLJU 210,89 m²
LOKAL 1 NA GALERIJI 218,26 m²
UKUPNO LOKAL 1 429,15 m²

LOKAL 2 U PRIZEMLJU 83,95 m²
LOKAL 2 NA GALERIJI 91,15 m²
UKUPNO LOKAL 2 175,10 m²

LOKAL 3 U PRIZEMLJU 122,69 m²
LOKAL 3 NA GALERIJI 121,70 m²
UKUPNO LOKAL 3 244,39 m²

Poslovni objekat TPC Aerodrom
UKUPNO LOKAL 4 51,69 m²
UKUPNO LOKAL 5 84,49 m²
UKUPNO LOKAL 6 54,27 m²
UKUPNO LOKAL 9 68,42 m²
UKUPNO LOKAL 7 82,47 m²
UKUPNO LOKAL 8 67,67 m²
UKUPNO LOKAL 10 45,78 m²
UKUPNO LOKAL 11 70,26 m²